Foto: Hyper

Hva ville du savnet mest uten strøm en hel dag?

Kraftsystemet

Strøm tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet vårt. Hva ville du savnet mest om du måtte klare deg uten strøm en hel dag?

Se for deg at mobilen er svart når du våkner, PCen død når du kommer på jobb. Du aner ikke hva klokka er, eller når bussen går. Det er mørkt på badet, og vannet i dusjen er iskaldt. Hvis du har elbil kan du bare glemme å få start på den.

Har du tenkt på hvor avhengige vi er av strøm?
Vi har stabil tilgang til elektrisitet i Norge. Forsyningssikkerheten for strøm eller "oppetiden", er på 99,99 prosent. Det er i verdenstoppen. Det betyr at strømmen sjeldent forsvinner og at den kommer raskt tilbake når det oppstår feil. Det er ingen selvfølge.

– Det er gjort godt elsikkerhetsarbeid over mange generasjoner her til lands. Så godt at det blir tatt som en selvfølge at vi klarer oss, sier Torbjørn Hoffstad avdelingsdirektør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Ingen land i verden er mer avhengig av strøm enn det vi er i Norge, og vi er det landet som bruker nest mest strøm per innbygger, etter Kuwait, forteller han.

Han peker på at betalingssystemer, dører, veikryss, bensinpumper og avløpssystem, ja, all slags infrastruktur, vil bryte sammen hvis strømmen forsvinner. –Det er viktig at hver og en av oss tar inn over seg hvor nødvendig strømmen er.

Ingen land i verden er mer avhengig av strøm enn det vi er i Norge, og vi er det landet som bruker nest mest strøm per innbygger, etter Kuwait sier Torbjørn Hoffstad, avdelingsdirektør DSB. Foto: DSB.

Statnett eier og har ansvar for sesntralnettet. Det består av 11 000 km ledninger. Det totale norske kraftnettet består av 320 000 km ledninger. 99,99 prosent leveringssikkerhet er resultatet av tett samarbeid i en hel bransje, 150 lokale nettselskap og 175 produsenter, med Statnett som et bindeledd og Nord Pool Spot som markedsplassen for strøm.

Kraftsystemet trenger smarte løsninger
Statnett jobber for fullt, både med den elektriske nåtiden og fremtiden. Bedriften er midt oppe i en storstilt oppgradering for å sikre trygg strømforsyning over hele landet, legge til rette for fornybar strømproduksjon og nytt strømforbruk. Samtidig skal strømmen leveres, hver dag, hvert minutt, hvert sekund. Til det trengs smarte og effektive løsninger. Mange av dem digitale.  


- Strøm i stor skala kan ikke lagres, men må produseres i det øyeblikket den brukes. En viktig oppgave for Statnett er derfor å passe på at kraftsystemet holder seg innenfor rammen av de fysiske lovene, slik at elektrisiteten kan komme frem, sier Idar Gimmestad, leder for Landssentralen til Statnett. Det betyr at det til enhver tid må produseres like mye strøm som det brukes, eller sagt på en annen måte, at det er balanse mellom forbruk og produksjon.

 

Les mer om hvordan Statnett styrer kraftsystemet


- Når flyten i kraftnettet er innenfor grensene, og balansen mellom produksjon og forbruk er perfekt, oppstår et øyeblikks magi. Utfordringen er å få slike øyeblikk til å vare. Det er en kompleks oppgave, som i fremtiden vil kreve enda bedre styringsverktøy rettet mot både forbruks- og produksjonssiden, forteller Gimmestad.

Når flyten i kraftnettet er innenfor grensene, og balansen mellom produksjon og forbruk er perfekt, oppstår et øyeblikks magi sier Idar Gimmestad. Leder for landssentralen

- Slik kraftsystemet utvikler seg, med mer kraftproduksjon som ikke kan justeres opp eller ned etter behov, og tettere samhandling med landene rundt oss, ser vi at det blir stadig viktigere å sørge for at det alltid finnes tilgjengelige reguleringsressurser, sier Gimmestad. Forbruk som kan skrus av og produksjon som kan skrus på er eksempler på slike ressurser. I fremtiden kan også lagring, som batterier i biler, bli en del av løsningen.

- Den økte kompleksiteten øker også behovet for teknologi som gir oss oversikt over alle endringer i kraftsystemet minutt for minutt, avslutter lederen for Statnetts landssentral.

Fakta om kraftsystemet

 • Årlig produksjon: 149 TWh*
  • Andel vannkraft: 96,3%**
  • Andel vindkraft: 1,4%**
  • Andel varmekraft: 2,3%** 
 • Årlig forbruk: 132 TWh*

 • 330 000 km ledning totalt, tilsvarende åtte ganger rundt jorden 

 • Statnett eier 11 000 km av disse ledningene

 • Norge har overføringslinjer til Sverige, Finland, Danmark, Russland og Nederland. Forbindelser til Tyskland og England bygges nå

*Statnett - tall for 2016
** SSB - tall for 2016 


Til toppen