15 ledende teknologiselskaper skal digitalisere Norge

Med digitaliseringen kommer nye muligheter, og utfordringer. Nå skal 15 av Norges ledende selskap samarbeide om å digitalisere samfunnet til et nytt nivå. Det skjer gjennom DIGITALNORWAY - toppindustrisenteret. Statnett er en av eierne.

Eksponentiell utvikling

- Digitaliseringen av kraftsystemet har pågått i flere tiår. Samtidig ser vi en eksponentiell utvikling som gir store muligheter innen databehandling og digitale-løsninger, forteller Auke Lont, konsernsjef i Statnett. En elektrisk fremtid forutsetter at vi utvikler det såkalte "smarte strømnettet”. Dette dreier seg eksempelvis om å ta i bruk større grad av automatisering, maskinlæring og sanntidsinformasjon i styringen av kraftsystemet, og utstrakt satsing på forskning og utvikling.

- Vi er godt i gang, samtidig som vi trenger tett samarbeid med næringsliv og kraftbransje. I Statnett skal vi legge til rette for den elektriske fremtiden. I dette fremtidsbildet står digitalisering helt sentralt. For å utnytte mulighetene som kommer innen klimavennlig forbruk og produksjon, samtidig som vi skal opprettholde sikker og trygg tilgang til strøm, trenger vi nye og smarte løsninger. I dette arbeidet er det et stort behov for samhandling og kunnskapsdeling på tvers i samfunnet. DIGITALNORWAY blir en viktig arena for denne samhandlingen, understreker konsernsjef Auke Lont.  

Traineeprogram og disrupsjonslab

Toppindustrisenteret vil være navet i flere ekspertnettverk og er lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Nettverkene etableres for å skape og dele innsikt om digital teknologi, forretningsmodeller og ledelse. Eksempel på nettverk for kompetansedeling er fagområder knyttet til kunstig intelligens og blockchain. Senteret vil også tilby traineeprogram, mens en disrupsjonslab vil utfordre bedrifter på konkrete dilemmaer og utfordringer virksomheten står overfor.

DIGITALNORWAY blir en viktig samhandlingsarena for næringsliv og kraftbransjen


DIGITALNORWAY eies av 15 norske private og offentlige bedrifter deriblant Statnett, Kongsberg Gruppen, DNB, DNV GL, Aker, BP, Telenor, Gard, OBOS, Lyse, Ruter, Statoil, Yara, Schibsted og Sintef Selskapet har også samarbeidsavtaler med en lang rekke forskningsmiljøer og bidragsytere. 


Til toppen