Høy aktivitet i landets største passivhus

Statnetts hovedkontor i Nydalen ble offisielt åpnet 17. april 2013, og er landets største passivhus med energimerking grønn A. Her jobber medarbeiderne målrettet med å bygge neste generasjon sentralnett.

Vi ser på hovedkontoret som en del av vår elektriske fremtidsvisjon: Vi bruker mindre energi og får mer ut av den energien vi bruker. Samtidig har bygget kvaliteter som skal bidra til trivsel og gode arbeidsforhold, og ruste Statnett til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag; å sikre strømforsyningen i hele landet, hver time, hver dag – nå og i fremtiden.

 

 

Fleksibelt

Hovedkontoret er bygget for å være fleksibelt. Alle medarbeidere sitter i åpne, gruppebaserte løsninger som fremmer samhandling og teamarbeid. Prosjektene jobber tett og kan enkelt endre og tilpasse seg forskjellige prosjektfaser. Nye medarbeidere får lett tilgang til informasjon og kommer tett på medarbeidere med erfaring, slik at vi får effektiv kompetanseoverføring. Medarbeidere med arbeidssted andre steder i landet kan lett integreres i arbeidsfellesskapet på hovedkontoret ved behov – enten de er innom på besøk eller trenger å jobbe i Oslo for en periode.

 

Utover de pålagte kravene som energimerkingen gir, jobber vi for å være mest mulig miljøvennlige i hverdagen.
– Kirsten Berg, prosjekteier for det nye hovedkontoret

 

Lobby_grønn

 

Fargerikt

Bygget i Nydalen er lyst og moderne med friske farger, både i arbeidsarealer og fellesrom. Bygget har en innbydende kantine med et bredt serveringstilbud, egen kaffebar, møteromssenter med moderne teknisk utstyr, samt trimrom med garderober for ansatte som vil trimme til eller på jobben. I hver etasje er det et etasjetorg hvor ansatte kan møtes over en kopp kaffe, slå av en prat eller lese aviser.

 

 

Papirløst

For å minimere energibruken og kvalifisere for energimerke A utnytter Statnett spillvarme fra egen datahall i kjelleren til oppvarming av arbeidsetasjene oppover i bygget. Ved maks last i datahallen er behovet for tilført energi til oppvarming tilnærmet lik null.

 

– Utover de pålagte kravene som energimerkingen gir, jobber vi for å være mest mulig miljøvennlige i hverdagen, sier prosjekteier for det nye hovedkontoret, Kirsten Berg. Hun nevner flere eksempler: blant annet at vi tilstreber å jobbe mest mulig papirløst og utnytter teknologi og samhandlingsløsninger for å redusere behovet for reiser.

 

Touchscreen

 

Fremtidsrettet

Statnett har en stor oppgave foran seg. Vi bygger neste generasjon sentralnett. Det innebærer at vi ruster opp ledningsnettet, det vi gjerne kaller "riksveiene i strømforsyningen" fra nord til sør i Norge – og bygger kabler til utlandet. For å få til dette, har Statnett planmessig bygget kompetanse og rekruttert de beste hodene, slik at organisasjonen i dag teller mer enn 1200 mennesker, hvorav halvparten sitter i Nydalen. Det nye bygget er en viktig brikke i utviklingen av neste generasjon Statnett – som er en moderne, effektiv virksomhet med høy kompetanse og motiverte medarbeidere.

 

Også på Strinda i Trondheim har Statnett bygget nytt administrasjonsbygg i kategorien passivhus, energimerke A. 

Publisert - Sist oppdatert