Ansattgoder

I tillegg til spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter, finnes det flere fordeler ved å jobbe i Statnett.
  • Fleksible ordninger og gode sosiale tilbud
  • Ung i Statnett - faglig og sosialt nettverk for de under 35 år
  • Gode ferieordninger
  • Barnehage i Oslo
  • Firmahytter
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Bedriftsidrettslag 
  • Treningslokaler ved flere av våre arbeidssteder
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Livsfaseordninger
Publisert - Sist oppdatert