Økonomiske hovedtall

Tabell som viser de økonomiske hovedtall for Statnett SF fra 2008.

Beløp i mill. kr

Hovedtall  2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Driftsinntekter  4 256   2 862    7 247   5 497 5 334 4 561 5 563 5 906
Driftsresultat  1 194     -403    3 279   1 628 1 433 346 1 378 1 714
Resultat før skatt  1 742     -668    3 058   1 357 1 162 89 1 120 1 410
Periodens resultat  1 517     -480    2 198   1 000 837 82 829 1 103
Totalkapital  20 919  19 342  22 070  23 881 25 794 34 897 41 107 45 547

 

Nøkkeltall

2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Avkastning sysselsatt kapital før skatt, justert for mer-/mindreinntekt 7,3% 4,1% 6,3% 3,0% 2,9% 5,7% 6,9% 6,4%
Egenkapitalrentabilitet etter skatt 25,0% -7,9%

33,2%

12,6% 9,8% 0,8% 6,7% 8,4%
Egenkapitalprosent  31,5% 29,0% 34,6% 34,7% 34,3% 34,8% 30,7% 29,9%
Egenkapitalprosent, justert for mer-/mindreinntekt etter skatt 30,0% 31,4% 29,5% 26,8% 24,7% 29,7% 27,5% 27,7%

 

              


Nøkkeltalldefinisjoner:

Avkastning sysselsatt kapital før skatt, justert for mer- /mindreinntekt = Driftsresultat (EBIT) justert for mer- /mindreinntekt / Gjennomsnittlig sysselsatt kapital

Egenkapitalrentabilitet etter skatt = Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital

Egenkapitalprosent = Egenkapital / Totalkapital

Egenkapitalprosent, justert for mer- /mindreinntekt etter skatt = Egenkapital justert for mer- /mindreinntekt etter skatt / Totalkapital

Publisert - Sist oppdatert